Bộ môn Cơ khí ô tô – Khoa Cơ khí – Trường đại học Giao thông Vận tảiĐược thành lập năm 1965 (tiền thân là Bộ môn Vận tải Ô tô 1960 – 1964), lúc đầu mang tên BM Cơ khí sửa chữa ô tô, năm 1988 đổi tên thành BM Cơ khí ôtô. Hiện nay BM có 17 GV (01 NGUT.PGS.TS, 03 PGS.TS, 6 TS, 2 NCS, 05 ThS) và 01 Thí nghiệm viên. Nhiệm vụ chính của BM là giảng dạy các môn cơ sở và chuyên môn cơ khí Ô tô, HD tốt nghiệp cho 03 chuyên ngành Cơ khí ô tô, Cơ giới hóa XD cầu đường, Cơ khí GT công chính cho SV các hệ CQ, VLVH, LT, cao học và nghiên cứu sinh thuộc khoa Cơ khí., học giao thông vận tải ra làm gì

Xem thêm các bài viết Vận Tải:https://surprisedfarmer.com/category/van-tai

3 thoughts on “Bộ môn Cơ khí ô tô – Khoa Cơ khí – Trường đại học Giao thông Vận tải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *