3 thoughts on “BIỂU HIỆN CHO THẤY BẠN ĐANG ĐÓN NHẬN NGUỒN NĂNG LƯỢNG THỨC TỈNH TÂM LINH

  • Bạn ơi. Khi mình thiền cảm giác dợn sống lưng rất nhiều, nổi rai óc luôn. Nên mình không biết tại sao.đến khi nào mình mới hết cảm giác đó , và khi nào mình nhận biết đc là kết nói với tâm nguồn vậy bạn.cảm ơn Vân Nhí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *