6 thoughts on “BẢO VIỆT AN GIA – PHẦN 1: GIỚI THIỆU

  • Hihi chào bạn . BH Bảo Việt rất là uy tín mấy chục năm nay rồi . Nếu người dân am hiểu đc về bảo hiểm thì đỡ ránh nặng cho gia đình . Bảo hiểm mua đc khi chúng ta chưa cần . Khi chúng ta cần thì không bao giờ mua đc dù bất kì giá nào . Bạn chia sẽ hây quá bạn á . Mình mời bạn giao lưu rung chuông để học hỏi kinh nghiệm nhé bạn . Chúc bạn thành công trong cuộc sống

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *