Bảo vệ và Phát triển rừng bền vữngQuốc Hội vừa thông qua Luật lâm nghiệp với rất nhiều điểm mới. Các bạn sẽ thấy rõ nét hơn những điểm mới liên quan đến tăng giá trị trên mỗi đơn vị diện tích rừng, chính sách đối với kinh tế lâm nghiệp gắn với sinh kế người dân sống với rừng …

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/moi-truong

2 thoughts on “Bảo vệ và Phát triển rừng bền vững

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *