Bàn luận về điểm nghẽn vay vốn phát triển nông nghiệpCác chuyên gia phân tích rõ tại sao bà con nông dân, các hợp tác xã, các doanh nghiệp nông nghiệp rất khó tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển nông nghiệp. Trong khi đó, các ngân hàng thừa tiền nhưng không dám cho vay mặc cho nghị định 41, nghị định 55, nghị định 67 của Chính phủ quy định về việc cho vay vốn phát triển nông nghiệp?

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/nong-nghiep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *