2 thoughts on “bài tập : ô nhiễm môi trường làng nghề

  • Sinh viên đại học Sư phạm bh thật nhiều tài ! nếu như tôi biết những phóng sự như thế này bên báo trí là chuyện khó làm chứ đừng nói đến sinh viên sư phạm .
    Nội dung này là vấn đề khá nan giải của Việt Nam nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng 🙂
    Tôi khâm phục các bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *