Agribank tỉnh Quảng Ngãi 30 năm cùng tam nông và trách nhiệm với công đồngLịch sử 30 năm hình thành và phát triển của Agribank tỉnh Quảng Ngãi (01/7/1989-01/7/2019) đã khẳng định sự kiên định của một thương hiệu ngân hàng đồng hành với Tam nông. Với sứ mệnh lịch sử được định vị từ ngày đầu thành lập gắn với công cuộc đổi mới của đất nước, đến nay trải qua chặng đường 30 năm xây dựng và trưởng thành, với những dấu ấn đáng ghi nhớ, Agribank tỉnh Quảng Ngãi đã từng bước lớn mạnh vững chắc, đóng góp to lớn vì sự phát triển của nông nghiệp, vì sự phồn thịnh của nông thôn, nông dân tỉnh nhà. Từ bước đà, trụ đỡ nông nghiệp, nông thôn, nền kinh tế tỉnh Quảng Ngãi tiến những bước vững chắc trên hành trình khởi sắc và lớn mạnh. Và trên hành trình đó luôn có sự đồng hành thủy chung của thương hiệu Agribank mang sắc đỏ phồn thịnh trên nền xanh bát ngát ấm no những mùa vàng đất Việt…
Bên cạnh nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu là thực thi chính sách tiền tệ, thực hiện kinh doanh chất lượng, hiệu quả, phục vụ tốt cho tín dụng nông nghiệp nông thôn thì việc thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, với các thế hệ đi trước cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của Agribank tỉnh Quảng Ngãi.

Nguồn: https://surprisedfarmer.com/

Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/nong-nghiep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *