65 Ngày Thành công rồi..Tôm Sú của đứa em. | kỹ thuật nuôi tôm súNuôi vi sinh , Thả thưa.. Thường xuyên kiểm tra đáy, quạt 24/ 24., kỹ thuật nuôi tôm sú

Xem thêm các bài viết Nông Nghiệp:https://surprisedfarmer.com/category/nong-nghiep

4 Responses to “65 Ngày Thành công rồi..Tôm Sú của đứa em. | kỹ thuật nuôi tôm sú”
  1. Truong an Mai December 4, 2019
  2. Nguyễn Tùng December 4, 2019
  3. Nam Ly December 4, 2019
  4. Duy Minh December 4, 2019

Leave a Reply