Động tác chào

Động tác chào cơ bản, chào khi đội mũ, chào khi không đội mũ, chào báo cáp. Nguồn: https://surprisedfarmer.com/ Xem thêm bài viết khác: https://surprisedfarmer.com/category/giai-tri